Zaakgericht werken

Gaat jouw organisatie zaakgericht werken? Dat is een stevige veranderopgave. Gemeente Deventer ging u voor ][ Ik verzorgde het communicatieadvies en de filmpjes/animaties en teksten